Cornelisrace/shantykorenfestival in de Bataviahaven 30 april 2016 | foto's © Herman Rientsma / Monica Maat